In 1992 schreef Klik de laatste keer over Derk Wessels. Het eerste jongetje met het syndroom van Down dat op een “normale” kleuterschool zat en later –tot zijn veertiende- ook naar een gewone lagere school ging. Klik schreef in de periode 1979-1992 vier artikelen over hem. Ze lezen niet alleen als een coming of age-verhaal van Derk, maar ze vormen ook een kleine geschiedenis van de gehandicaptenzorg. Hoe Derk voor andere mensen met een beperking en hun ouders het voorbeeld van een geslaagde integratie werd.

[Lees verder PDF]

Anno 2014 is eigen regie een credo in zorg en welzijn. De gehandicaptenzorg loopt al een aantal jaar voorop. Bijvoorbeeld met ouderinitiatieven. Het is een permanent leerproces. ‘Het liefst zou ik een ballotage hebben waardoor je ouders kunt selecteren.’

more

Bestuurder Rob Hoogma en RvT-voorzitter Jos Houben van gehandicaptenzorginstelling Siza over hun samenwerking, de transitie en de vraag of het toezicht nog wel voldoet.

more

Na verschillende leidinggevende functies in de verslavingszorg, de revalidatiezorg en bij een academisch ziekenhuis werd Johan van Praet bestuurder van Woonzorg Twente (een voorloper van AveleijnSDT), een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. In 7 jaar tijd boog Van Praet het omvangrijke verlies van de organisatie om naar 18,5 miljoen positief eigen vermogen. De reden van het succes? Focussen op wat je wilt bereiken.

more

Toen in april 2009 Greet Prins als voorzitter van de raad van bestuur aantrad bij de gehandicaptenorganisatie Philadelphia kreeg ze een duidelijke opdracht mee. Maak de organisatie financieel gezond en breng de kern van het werk terug tot waar het om gaat: kwalitatief goede zorg op maat. Zelf voegde zij er participatie van cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers aan toe.

more