Goede zorg binnen juiste financiële kaders

Toen in april 2009 Greet Prins als voorzitter van de raad van bestuur aantrad bij de gehandicaptenorganisatie Philadelphia kreeg ze een duidelijke opdracht mee. Maak de organisatie financieel gezond en breng de kern van het werk terug tot waar het om gaat: kwalitatief goede zorg op maat. Zelf voegde zij er participatie van cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers aan toe.

Lees het artikel [PDF]