Governance en ondernemerschap in de zorg

Volgens Marcel Canoy (Ecorys Instituut en hoogleraar universiteit van Tilburg) is er een weeffoutje opgetreden in het naar de markt brengen van de zorg. Door de introductie van de marktwerking kregen zorgbestuurders, maar ook toezichthouders, meer verantwoordelijkheden. Echter, governance i.c. het ontwikkelen van bijbehorend goed bestuur en toezicht in de zorgsector, bleef hier bij achter. Ondernemen en governance in de zorg was ook de titel van een congres dat op 9 maart 2010 in De Vereeniging, Nijmegen, werd georganiseerd door Dirkzwager en Zorgmarkt.

Lees het artikel [PDF]