Vincent van Gogh (VVG) was een typische in zichzelf gekeerde ggz-instelling. Toen Jolande Tijhuis in 2011 aantrad als bestuursvoorzitter kreeg ze de opdracht van de RvT, onder voorzitterschap van Ad Huijsmans, om de blik naar buiten te keren. De instelling heeft nog 680 bedden staan, maar heeft de opdracht om naar buiten te kijken ondertussen zeer serieus genomen: minder klinisch behandelen en meer ambulant.

Lees verder [PDF]

Sinds 2005 kent Rotterdam de Münchhausenbeweging. Deze beweging van zorg- , woning- en welzijnsorganisaties stelt zich ten doel om de Rotterdammer ‘die door de planken heenvalt’ te helpen door middel van een ‘keten van hartstocht.’ Een portret van drie eigenzinnige bestuurders.

more

In juni bracht een groepje van vier Chinese zorgverleners en een ambtenaar een bezoek aan GGZ inGeest. Het is onderdeel van een al jarenlang bestaand samenwerkingsverband tussen de ggz-instelling en een psychiatrisch ziekenhuis in de gemeente Suzhou.

more