'Wij willen in een biedende positie komen'

Vincent van Gogh (VVG) was een typische in zichzelf gekeerde ggz-instelling. Toen Jolande Tijhuis in 2011 aantrad als bestuursvoorzitter kreeg ze de opdracht van de RvT, onder voorzitterschap van Ad Huijsmans, om de blik naar buiten te keren. De instelling heeft nog 680 bedden staan, maar heeft de opdracht om naar buiten te kijken ondertussen zeer serieus genomen: minder klinisch behandelen en meer ambulant.

Lees verder [PDF]