Zorgmanagers moeten afstand kunnen nemen van de beslissingen die zelfsturende teams nemen, maar ze moeten eventueel ook ondersteuning kunnen bieden als dat nodig is. Dit subtiele spel ligt de ene zorgmanager meer dan de ander. Hoe gaan twee zorgmanagers, de één werkzaam bij Middin en de ander bij Sensire, hiermee om? Lenette Schuijt, organisatie-adviseur, vult vanuit haar expertise aan.

Lees verder 

Er verandert veel in de langdurige zorg. Door bezuinigingen, veranderingen in de !nanciering en een andere visie op zorg verlenen gaan steeds meer zorginstellingen over op zelfsturende teams. Mede hierdoor zal ook de medezeggenschap veranderen, voorspelt Marcel Kruger, tranchemanager bij het VWS-programma In voor zorg!, die zich onder andere bezighoudt met het onderwerp zelfsturing.

Lees verder PDF

Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder, stoer, klein en financieel in de problemen, was de kleine broer. Het Medisch Centrum Alkmaar, financieel gezond en veel groter, de grote broer die de kleinere moest redden door er veel eigen geld in te stoppen. Het fusieproces heeft – met de nodige hobbels – zes jaar in beslag genomen. De OR'en van beide ziekenhuizen speelden bij het fusieproces een belangrijke rol.

Lees verder [PDF]

Hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn vertelt over hoe mensen zichzelf en anderen kunnen veranderen. Door bewust ander gedrag te vertonen en dit steeds te herhalen, veranderen er netwerken in de hersenen en verandert uiteindelijk ook het (automatische) gedrag. Kwaliteitsmanagers kunnen hun voordeel doen met deze wetenschap.

more