Sybren Bangma is voorzitter raad van bestuur van Dimence, een grote ggz-instelling in het oosten van het land. Daarnaast is hij vice-voorzitter van GGZ Nederland en voorzitter van de commissie Informatiebeleid van dezelfde brancheorganisatie. In die hoedanigheid praat Zorgmarkt met hem over het belang van ICT voor de ggz.

more