De strategie van ouderenzorginstelling Topaz is ‘in control’. Of zoals concerncontroller Rob Koerts van Topaz het formuleert: ‘Topaz heeft een duidelijke strategie ontwikkeld naar aanleiding van de verwachte transities in de langdurige zorg en is al zeven jaar bezig om die financieel gecontroleerd ten uitvoer te brengen.’ Het is een positief geluid uit de sector: geen paniek, maar tijdig en doordacht anticiperen op de grootste veranderingen in de langdurige zorg in de afgelopen zestig jaar.

Lees verder [PDF]:

Bestuurder Moniek van Jaarsveld en vice-voorzitter RvT Roland van Benthem over de keuze waar Stichting Warande in 2006 voor stond, en hoe die heeft uitgepakt.

more

Hans Becker woont in een van zijn eigen uitvindingen, de levensloopbestendige woning. Als voorzitter RvB van Humanitas en als voormalig bijzonder hoogleraar Humanisering van zorg heeft hij de kwaliteit van leven in de ouderenzorg verbeterd. Vaak tegen de stroom in. ‘De overheid begrijpt nog steeds niet dat je niet aan zorg kan doen zonder welzijn.’

more

Joost zorgt is een opmerkelijke thuiszorgonderneming, opgericht door een even opmerkelijke zorgondernemer. Joost Nauta, lichamelijk gehandicapt en in een rolstoel, startte deze onderneming uit onvrede over de thuiszorg die hij zelf als student ontving. Joost zorgt staat voor persoonlijke zorg door vaste zorgverleners op momenten die de klant wil.

more

Karin Lamberts is ruim twee jaar directeur-eigenaar van Zorg Plus Twente en Kraamzorg Excellent. Uit onvrede met de gangbare aanpak in de thuiszorg besloot zij zelf invulling te geven aan haar idealen. ‘Ik sta, stond en zal altijd voor kleinschaligheid blijven staan.’

more