Cure, care, wonen en welzijn vormen integraal product

Hans Becker woont in een van zijn eigen uitvindingen, de levensloopbestendige woning. Als voorzitter RvB van Humanitas en als voormalig bijzonder hoogleraar Humanisering van zorg heeft hij de kwaliteit van leven in de ouderenzorg verbeterd. Vaak tegen de stroom in. ‘De overheid begrijpt nog steeds niet dat je niet aan zorg kan doen zonder welzijn.’

Lees het artikel [PDF]