Gemeenten krijgen meer zorgtaken door de voorgenomen overheveling van AWBZ-functies naar de Wmo. Zorgaanbieders kennen een toenemende vraag en budgettaire druk. En woningcorporaties worden door ‘Europa’ en de huidige crisis beperkt in hun armslag, terwijl de vergrijzing juist extra investeringen vraagt. Alle partijen moeten - per saldo - meer doen met minder budget. Daarom is het steeds belangrijker dat alle partijen in wonen, welzijn en zorg op zoek gaan naar effectieve vormen van samenwerking. Een werkatelier, georganiseerd door Quintis op 26 april jl., verkende de mogelijkheden.

more