Pap én de krenten

Zorgonderneming van het jaar 2008, het Oogzorgnetwerk, timmert nog steeds aan de weg. Het netwerk groeit gestaag. Er rijden inmiddels vier OOGbussen rond en er wordt hard gewerkt aan het uitwisselen van kennis. Als het aan manager netwerkontwikkeling René Baljon ligt, zal het netwerk ook de internationale relaties van het Oogziekenhuis Rotterdam gaan benutten.

Lees het artikel [PDF]